www.jainism.us
"अनंत गुण स्वरुप आत्मा, तेना एकरूप स्वरुपने द्रष्टिमां लई, तेने (आत्माने) एकने ध्येय बनावी तेमां एकाग्रतानो प्रत्यन करवो ऐ ज पहेलामां पहेलो शाश्वत-सुखनो उपाय छे." — पूज्य गुरुदेवश्री कानजीस्वामी
 
Swadyay Recordings Devlali Shibir Oct 28 to Nov 4 2017
Main Subject:
  Samaysaar and Pravachansaar Parishisth

Scholar Subject Date Link
Pandit AbhayKumarji Pravachansaar Parishisth - 47 Nay 10/28/2017 Play
Pandit AbhayKumarji Pravachansaar Parishisth - 47 Nay 10/28/2017 Play
Pandit AbhayKumarji Pravachansaar Parishisth - 47 Nay 10/29/2017 Play
Pandit AbhayKumarji Pravachansaar Parishisth - 47 Nay 10/29/2017 Play
Pandit AbhayKumarji Pravachansaar Parishisth - 47 Nay 10/30/2017 Play
Pandit AbhayKumarji Pravachansaar Parishisth - 47 Nay 10/30/2017 Play
Pandit AbhayKumarji Pravachansaar Parishisth - 47 Nay 10/31/2017 Play
Vidwan Chetanbhai Syadwad Adhikar - (Kalash 247 to 263) 10/28/2017 Play
Vidwan Chetanbhai Syadwad Adhikar - (Kalash 247 to 263) 10/28/2017 Play
Vidwan Chetanbhai Syadwad Adhikar - (Kalash 247 to 263) 10/29/2017 Play
Vidwan Chetanbhai Syadwad Adhikar - (Kalash 247 to 263) 10/29/2017 Play
Vidwan Chetanbhai Syadwad Adhikar - (Kalash 247 to 263) 10/30/2017 Play
Vidwan Chetanbhai Syadwad Adhikar - (Kalash 247 to 263) 10/30/2017 Play
Vidwan Chetanbhai Syadwad Adhikar - (Kalash 247 to 263) 10/31/2017 Play
Vidwan Chetanbhai Syadwad Adhikar - (Kalash 247 to 263) 10/31/2017 Play
Pandit Arun Jain Shakti 1 to 16 10/31/2017 Play
Pandit Arun Jain Shakti 1 to 16 11/1/2017 Play
Pandit Arun Jain Shakti 1 to 16 11/1/2017 Play
Pandit Arun Jain Shakti 1 to 16 11/2/2017 Play
Pandit Arun Jain Shakti 1 to 16 11/2/2017 Play
Pandit Arun Jain Shakti 1 to 16 11/3/2017 Play
Pandit Arun Jain Shakti 1 to 16 11/3/2017 Play
Pandit Arun Jain Shakti 1 to 16 11/4/2017 Play
Pandit Arun Jain Shakti 1 to 16 11/4/2017 Play
Pandit Sanjeev godha Shakti 17  to 47 11/1/2017 Play
Pandit Sanjeev godha Shakti 17  to 47 11/1/2017 Play
Pandit Sanjeev godha Shakti 17  to 47 11/2/2017 Play
Pandit Sanjeev godha Shakti 17  to 47 11/2/2017 Play
Pandit Sanjeev godha Shakti 17  to 47 11/3/2017 Play
Pandit Sanjeev godha Shakti 17  to 47 11/3/2017 Play
Pandit Sanjeev godha Shakti 17  to 47 11/4/2017 Play
Pandit Sanjeev godha Shakti 17  to 47 11/4/2017 Play
Pandit Hemchandji Upay-Upey Adhikar -  (Kalash 264 to 278) 10/28/2017 Play
Pandit Hemchandji Upay-Upey Adhikar -  (Kalash 264 to 278) 10/29/2017 Play
Pandit Hemchandji Upay-Upey Adhikar -  (Kalash 264 to 278) 10/30/2017 Play
Pandit Hemchandji Upay-Upey Adhikar -  (Kalash 264 to 278) 10/31/2017 Play
Pandit Hemchandji Upay-Upey Adhikar -  (Kalash 264 to 278) 11/1/2017 Play
Pandit Hemchandji Upay-Upey Adhikar -  (Kalash 264 to 278) 11/2/2017 Play
Pandit Hemchandji Upay-Upey Adhikar -  (Kalash 264 to 278) 11/3/2017 Play
Pandit Hemchandji Upay-Upey Adhikar -  (Kalash 264 to 278) 11/4/2017 Play
Vidwan Babubhai Lecture 1 11/4/2017 Play
Gyan Goshti Lecture 1 10/28/2017 Play
Gyan Goshti Lecture 2 10/29/2017 Play