Niyamsaar Kalash-HIndi

Please click here for the Hindi Padyanuvad of Niyamsaar Kalash prepared by Pt. Abhay Kumar Jain, Jain Darshanacharya, Devlali